Werken met Objecten voor de gemeente Haarlemmermeer

Voor het gebiedsprogramma werken we aan verschillende presentaties voor optimale informatie voor bestuur en bewoners van de gemeente. We werken hierbij met  “objecten”: objecten zijn tijd en plaats gebonden. Objecten zijn op een een kaart aan te wijzen. Objecten kunnen fysieke zaken zijn zoals huizen, straten of pleinen maar een object kan ook een persoon of een groep mensen zijn. Het fysieke object heeft een eigenaar en een persoonlijke object kan je aanspreken, een vraag stellen.

Een vorm van presentatie is online gebiedsprogramma de koppeling vindt plaats vanuit objecten en punten van gesprek in de buurt. De andere vorm is de begroting, ook hier een koppeling met objecten maar nu met activiteiten in de buurt. De onderstaande kaart brengt alle informatie bij elkaar op de kaart. Zowel punten van gesprek uit het gebiedsprogramma als de activiteiten van de begroting. Buurtstatistieken bieden een extra kaart laag met data van een buurt.