Velperpoort

 

In de casus bomen in de Velperpoort zetten we de OIAX methode specifiek in.

We werken met een methode die objecten op een kaart zet. Die methode werkt  als we over zoveel mo

gelijk relevante informatie met betrekking tot bomen-problematiek in de Velperpoort beschikken. We hebben dus zoveel mogelijk relevante data nodig over de bomen in de Velperpoort. Niet alleen data-informatie van de gemeente maar ook informatie van de bewoners en gebruikers van de straat.

Stap 1: Benoem de feiten, zet die in een objecten-matrix Velperpoort. Check de feiten. Zijn alle objecten benoemd, wie zijn de eigenaren, wat zijn de budgetten voor beheer en of ontwikkeling en wie zijn belanghebbenden bij een object?

Stap 2: Start vervolgens met een inventarisatie van het object bomen en parkeerplaatsen in de Velperpoort. Voor de Velperpoort is gekozen voor zowel een vragenlijst als een bijeenkomst.

 Uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst Velperpoort. De bijeenkomst op 29 mei gaat niet door  zie bewonersbrief Velperpoort afmelden 29 mei 2016. Nieuwe brief met nieuwe datum volgt. Nieuwe bijeenkomst is zondag 12 juni.

Voorlopig resultaat vragenlijst staat hier.

Stap 3: Verwerk input uit stap 2 en benoem het spil object van de Velperpoort in dit geval zijn dat de parkeerplaatsen en bomen. Het spilobject staat in een “doelenboom” en geeft afhankelijkheid aan van objecten ten opzichte van elkaar.

Stap 4: Benoem vanuit het spilobject de gewenste modificaties of veranderingen aan het object. Het object van modificatie in Velperpoort zijn bomen en parkeerplaatsen.

Stap 5: Daarna volgen de updates van data, de logische scenario’s met mogelijke aanpassingen aan het spilobject. Dit zijn de scenario’s van de modificatie voor de bomen en parkeerplaatsen in de Velperpoort. Zoek bij de scenario’s de mandaten, budgetten en onderzoek mogelijk alternatieve oplossingen. Als een logisch scenario niet past in bestuurlijk mandaat omdat het in strijd is met beleidskader, neem dan de overweging op bij een besluit over aanscherping van het beleid.

Stap 6: Start de activiteit en ga over tot uitvoering.

Samenvatting objecten Velperpoort hier.

Top down perspectief.

Naast het perspectief vanuit het spilobject “bomen” (bottum up) werkt de methode ook vanuit top down.

Het projectteam verzamelt daarvoor informatie met betrekking tot bomen vanuit gemeentelijk perspectief. Het gaat bijvoorbeeld om het budget groen onderhoud (snoeien) maar ook mogelijk andere budgetten. Zie hier een link naar het resultaat van de budget zoektocht (excel hier plaatsen). En verder hier een link naar referentie materiaal over bomen problematiek bijv de powerpoint beheerder openbare ruimte gemeente Haarlemmermeer, presentatie bomen-kenner, de bomen-kadernota, een samenvatting van de begroting 2016 gemeente Haarlemmermeer, Draaitabel budget vs bomen (een andere wijze van koppelen van budgetten aan activiteiten)

Na bewonersbijeenkomst, resultaat online vragen zijn de volgende activiteiten afgesproken. Er is ook een bijgewerkte resultaat in een pdf. Afspraken zijn:

  1. 15 bomen op rooilijst voor eind van dit jaar gerooid, gerooid binnen budget en binnen beleidskader.
  2. De gemeente Haarlemmermeer stelt twee ontwerpen voor herinrichting parkeervakken straat na rooien bomen op, resterende bomen krijgen meer ruimte. Bewoners kunnen keuze maken uit deze twee ontwerpen. Ontwerp van 2 keuzes gereed eind augustus. Keuze maken september/oktober.

 

En zie hier voor tabel