OIA pilots

De OIAX methode wordt op dit moment op verschillende wijze uitgewerkt, kern blijft het werken met Objecten. Het online, transparant en logisch ordenen van informatie in de gemeente.

De gemeente Haarlemmermeer experimenteert met de methode, het experiment is nog in concept stadium. Als voorbereiding is in de gemeente samen met de wijkraad Getsewoud al begin 2015 geexperimenteerd met de zogenaamde “begroting op de kaart”, een inventarisatie vanuit de wijkschouw met objecten als basis.

 

In de Indische buurt, rondom de communities van de Meevaart en in nauwe samenwerking met stichting budgetmonitoring wordt de OIAX methode gebruikt voor een experiment in rondom het Flevopark.