OIA X een nieuwe methode

OIA X is een instrument voor gesprekken over beslissingen in complexe organisaties.

Met OIA X kan worden ingezoomd van generieke doelen naar de uitvoering op de kleinst mogelijke schaal.

De OIA methode is in doorgaande ontwikkeling onder leiding van Ilan Stoelinga, Sander Meijer. Zij zijn verenigd in OIAX.org.

OIA X staat voor

Opgave de ‘juiste’ dingen doen

De uitdaging zit in het formuleren van de juiste opgave voor een specifieke locatie, met als belangrijkste doel een opgave waar belanghebbenden zich in herkennen.

Inzet moet ‘zuiver’ zijn

Het realiseren van een opgave gaat gepaard met het veranderen van inzet. Dit goed beschrijven en vastleggen is zuiver, wanneer inzichtelijk is van wie de inzet is en hoe de inzet transformeert.

Activiteit moet je ‘goed’ uitvoeren

Na besluit iets te doen, moet dat goed gaan. Dat betekent vooral efficiënt en effectief zijn.

X staat voor de onbekende, omgaan met onzekerheid…

Rationeel kennisdelen tot je de benodigde informatie hebt om de onzekerheid te reduceren of hanteerbaar te maken. X staat ook voor het classificeren en het maken van tabel of matrix. Kern van OIA is de verzameling van duidelijke, unieke data waarmee op een toegankelijke manier, complexe organisaties hun financiële keuzes onderbouwen.