Werken met objecten in Hoogvliet

Het werken met “objecten” heeft tot doel te komen tot een goed gesprek in de buurt.

Een goed gesprek is transparant, belangen zijn duidelijk en alle partijen doen mee. Daarnaast werken we op een consistente manier data uit.

Voor de tool werken we op twee manieren de objecten uit.

Van bovenaf werken we vanuit de programmabegroting Rotterdam. Dit leidt tot een zeer leesbare en beknopte online basisbegroting-rotterdam. Deze basisbegroting vullen we per programma-budget aan met generieke objecten. De vraag is steeds, aan welke objecten werkt dit programma.

Daarnaast werken we in Hoogvliet. We zoeken in Hoogvliet de “objecten-van-gesprek” op. Dat zijn die objecten in Hoogvliet die bewoners, ondernemers of andere belanghebbenden relevant en specifiek voor hun buurt vinden. Het gebiedsmanagement is als onpartijdig secretaris van de tool en zet objecten van gesprek op de kaart. Iedereen mag een object voordragen.

De data op deze kaart is “gemaakt”. De punten op de kaart zijn gebaseerd op het online gebiedsprogramma Hoogvliet van de gemeente Rotterdam

Werken op deze wijze leidt tot geheel nieuw stuur-instrumentarium bijvoorbeeld deze nieuwe matrix-sturings-tabel, ( kruistabel opgave activiteit en inzet ) .De kruismatrix laat zien welke activiteiten ondersteund door een opgave in het gebied worden uitgevoerd met welk budget (kan met kruisje of met bedrag). De kruisjes geven aan waar de koppeling zit.