Pilot Getsewoud

Begroting op de Kaart en de pilot in Nieuw Vennep-Getsewoud

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2015 de pilot “Begroting op de kaart” gestart.

Onderdeel van de pilot is het testen van methoden om in gesprek te komen over wat er relevant en specifiek is in een buurt of straat. De gemeente kan zijn uitvoering aanpassen op deze informatie en zo tot optimale inzet van budget komen.

Er is het afgelopen jaar veel geleerd over wat de beste manier is om tot het gesprek te komen. Zie als voorbeeld deze speciale uitwerking van het issue van de bomen in de Velperpoort. Maar er zijn meer issues in Getsewoud. De vraag die we proberen op te lossen: hoe hou je overzicht en focus op alles wat er speelt in Getsewoud in relatie tussen bewoners, gemeente en mogelijk andere spelers in de wijk.

Voor Getsewoud was het uitgangspunt de wijkschouw van 2015. Dit is een wijkschouw die door de wijkraad en gemeente samen is georganiseerd. De wijkraad heeft het resultaat in een grote database verzameld. De gemeente is intussen aan de slag gegaan met verwerking.

De wijkschouw heeft 196 aandachtspunten voor de wijk opgeleverd. Deze punten variëren van openbare ruimte vragen tot speeltuinen en hekjes. De 196 punten zijn onderwerp van gesprek tussen gemeente en wijkraad het afgelopen jaar. En in september 2016 heeft de gemeente Haarlemmermeer van alle 196 punten de status aangegeven. Deze status kan zijn:

  1. punt uitgevoerd/afgerond 
  2. punt niet uitvoerbaar geen budget 
  3. punt niet uitvoerbaar pas niet in kader (beleid van de gemeente)
  4. punt niet uitvoerbaar gemeente geen eigenaar van object
  5. punt in behandeling

Van de 196 punten zijn er op dit moment 116 punten uitgevoerd/afgerond. Ruim 40 punten zijn niet uitvoerbaar omdat ze of niet in budget passen, niet in het beleidskader passen of omdat het een object betreft dat niet van de gemeente is. De overige punten zijn in behandeling op dit moment.

Van 73 punten is daarnaast ook een locatie bekend. Deze punten zijn op de kaart hieronder gezet met een bolletje in de kleur van de bijbehorende status. Daarnaast is bij sommige punten het zogenaamde “object-van-gesprek” benoemd. Dit object is van elk punt benodigd om mogelijk die punten die nu geen budget, niet in kader of gemeente geen eigenaar is op te lossen. De pilot is nog niet aan het werken met budgetten begonnen.

Deze kaart biedt naast de punten met de status extra kaartlagen die meer informatie van elk punt geven.

(zie de “visible layers”)

Laag 1: objecten van gesprek: dit zijn 20 punten die door de wijkraad als pilot-punt zijn gekozen. Van deze objecten zijn meer details uitgezocht.

Laag 2:status wijkschouw met de update van de punten in de uitvoering

Laag 3: codering wijkschouw: dit is een ordening van alle punten door het punt op het object te beoordelen en te bekijken of het punt binnen het regulier beheer of anders opgelost dient te worden. Deze punten noemen we samengevat: grijs-beheer, oranje-uitzoeken, groen-extra.

Op dit moment onderzoeken we of het mogelijk is om, met behulp van de data en verfijning met objecten, focus te laten ontstaan en/of er uitspraken over Getsewoud gedaan kunnen worden over de 196 punten in relatie tot de ontwikkeling van de buurt.

 

Als extra uitsplitsing uit de database. Twee selecties van punten.

GRIJZE PUNTEN / NIET UITVOERBAAR
https://fusiontables.google.com/embedviz?viz=CARD&q=select+*+from+1-lMsRz33WxwnP2UGrZw-TgvwfcXILwh7U4woGjlc+where+col36+%3D+’grijs’+and+col3+in+(‘Niet+uitvoerbaar+past+niet+in+kader’%2C+’Niet+uitvoerbaar+gemeente+geen+eigenaar+van+object’%2C+’Niet+uitvoerbaar+geen+budget’)&tmplt=2&cpr=2

ORANJE PUNTEN
https://fusiontables.google.com/embedviz?viz=CARD&q=select+*+from+1-lMsRz33WxwnP2UGrZw-TgvwfcXILwh7U4woGjlc+where+col36+%3D+’oranje’+and+col3+in+(‘Niet+uitvoerbaar+past+niet+in+kader’%2C+’In+behandeling’%2C+’Niet+uitvoerbaar+gemeente+geen+eigenaar+van+object’%2C+’Uitgevoerd’%2C+’onbekend’)&tmplt=3&cpr=2

Hierbij de link naar de database in google-drive.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141HFsntw0fnTj4YjojutYtXZhRx_B8wNDgcqoj4rRD8/edit?usp=sharing